Problemi koje možete rešiti

 • Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke

  Venturia-inaequalis
 • Plamenjača vinove loze

  Fungicides Pattern Image
 • Pepelnica vinove loze

  Uncinula necator image

 

 

JABUKA

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis) preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju, od faze otvaranja prvih listova, pa do završetka cvetanja.
 • Količina primene: 2 kg/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: četiri puta
 • Karenca: 21 dan za jabuku

VINOVA LOZA

 U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje:
1.  prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) od početka vegetacije preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju,
 • Količina primene: 2 kg/ha
2. prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) od faze kada su razvijena 3 lista, preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju,
 • Količina primene: 3 kg/ha
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: četiri puta
 • Karenca: 35 dana za vinovu lozu