SEMENAZOL

Klasa: SREDSTVO ZA TRETIRANJE SEMENA

Aktivna materija: Difenokonazol 30 g/l

Formulacija: FS – koncentrovana suspenzija za tretiranje semena

Pakovanje: 5l

Karenca: OVP

Plodored: –

MBT: –

MDK(mg/kg): 0,05

Категорије: ,

Опис

Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA (OZIMA I JARA)

200 ml na 100 kg semena (uz dodatak 200 do 400 ml vode)

U procesu dorade semena

SPEKTAR DELOVANJA
Prouzrokovač glavnice Tilletia spp. (T. tritici, T. laevis, T. contraversa), prouzrokovač otrkrivene gari (Ustilago tritici), prouzrokovač sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum)

PREPORUKE I NAPOMENE:
Seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi i životinja, a tokom setve ne sme ostati na površini zemlje. Prilikom tretiranja semena i tokom setve tretiranim semenom treba sprečiti kontaminaciju vodenih tokova. Može se mešati sa svim sredstvima za tretiranje semena istog tipa formulacije.