Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA (OZIMA I JARA)

200 ml na 100 kg semena (uz dodatak 200 do 400 ml vode)

U procesu dorade semena

SPEKTAR DELOVANJA
Prouzrokovač glavnice Tilletia spp. (T. tritici, T. laevis, T. contraversa), prouzrokovač otrkrivene gari (Ustilago tritici), prouzrokovač sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum)

PREPORUKE I NAPOMENE:
Seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi i životinja, a tokom setve ne sme ostati na površini zemlje. Prilikom tretiranja semena i tokom setve tretiranim semenom treba sprečiti kontaminaciju vodenih tokova. Može se mešati sa svim sredstvima za tretiranje semena istog tipa formulacije.