Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,04 – 0,06 % (4 – 6 ml u 10 l vode)

Tretirati na početku piljenja prvih gusenica

VINOVA LOZA

0,03 – 0,05 % (3 – 5 ml u 10 l vode)

Tretirati pre početka ubušivanja gusenice u bobice

DELOVANJE:

Runner 240 SC je insekticid koji pripada grupi akceleratora presvlačenja MAC, odnosno antagonist hormona presvlačenja. Poseduje digestivno i kontaktno delovanje. Kreće se translaminarno u biljci. Ukoliko su jaja direktno izložena delovanju preparata, poseduje i ovicidno dejstvo.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je za suzbijanje: sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana ), jabukin smotavac (Cydia pomonella).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. Preparat je otrovan za vodene organizme te treba sprečiti njegovo dospevanje u vode i kanalizacione mreže. Usled ubrzanog presvlačenja dolazi do iscrpljivanja larve i skorog uginuća. Deluje na sve Lepidoptere. Ekotoksikološki povoljan.