Totalni (neselektivni) herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih, širokolisnih i uskolisnih korova u zasadu voćaka

Delovanje
RUGBY® 15-SL je totalni (neselektivni) herbicid iz hemijske grupe fosfonata. Biljke ga usvajaju folijarno, preko svih zelenih delova. RUGBY® 15-SL svoj mehanizam delovanja ispoljava putem inhibicije glutamin-sintetaze, usled čega dolazi do sprečavanja procesa fotosinteze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): H

Primena
Zasadi voća i vinogradi:
– 4,5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

– 7,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova (u split aplikaciji), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Sprečiti zanošenje preparata na zelene delove voćaka i vinove loze.
→ 
RUGBY® 15-SL deluje samo na zelene delove biljaka, tako da se može koristiti posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela.
→ Ne primenjivati kada je korov vlažan od kiše i rose.
→ Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone.

Aktivna materija

Glufosinat-amonijum 150 g/l

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

21 dan

Pakovanje

300 ml, 1 l