Selektivni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Delovanje
Revit®330 EC je selektivni, sistemični, rezidualni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. Korovi ga usvajaju i preko korena i lista. Jednom translociran do tačaka rasta korova, Revit 330 EC zaustavlja deljenje ćelija i time sprečava klijanje semena i rast mladih korovskih biljaka. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji stvaranja mikrotubula. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K1

Primena
Kukuruz
• 4 -6 l/ha (40-60 ml na 100m²)
Vreme primene:
Posle setve, a pre nicanja kukuruza.

Preporuke i napomene vezane za primenu
Ne sme se koristiti na:
→ vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa);
→ na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, za proizvodnju ranih sorti paprike i korenastog povrća;
→ u staklenicima I drugom zaštićenom prostoru;
→ u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz, a nakon 3 meseca od primene i krompir, soja, suncokret, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk.

 

Aktivna materija

Pendimetalin 330 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Količina primene

4 – 6 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

250ml, 1l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “REVIT 330 EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked