Selektivni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Delovanje
Revit®330 EC je selektivni, sistemični, rezidualni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. Korovi ga usvajaju i preko korena i lista. Jednom translociran do tačaka rasta korova, Revit 330 EC zaustavlja deljenje ćelija i time sprečava klijanje semena i rast mladih korovskih biljaka. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji stvaranja mikrotubula. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K1

Primena
Kukuruz
• 4 -6 l/ha (40-60 ml na 100m²)
Vreme primene:
Posle setve, a pre nicanja kukuruza.

Preporuke i napomene vezane za primenu
Ne sme se koristiti na:
→ vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa);
→ na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, za proizvodnju ranih sorti paprike i korenastog povrća;
→ u staklenicima I drugom zaštićenom prostoru;
→ u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz, a nakon 3 meseca od primene i krompir, soja, suncokret, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk.

 

Aktivna materija

Pendimetalin 330 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Količina primene

4 – 6 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

250ml, 1l