NAČIN DELOVANJA:

Fluopiram je nova aktivna materija iz hemijske grupe piridiletilamida. Predstavnici ove grupe deluju na proces disanja gljiva, blokirajući transport elektrona u mitohondrijama (SDH inhibitori). Fluopiram je pokazao efikasno delovanje na različite faze razvoja gljiva – klijanje spora, rast klicine cevi, rast micelije. Mehanizam delovanja protiokonazola i tebukonazola se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola. Protiokonazol suzbija uglavnom patogene prisutne na površini semena dok tebukonazol ima moć prodiranja u tkivo semena.

Tretirano seme strnih žita usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja. Na taj način je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustilago spp.,Tilletia spp., Fusarium spp.).

PRIMENA:

Raxil Star se koristi za tretiranje semena:

1) Ječma, u cilju suzbijanja prouzrokovača gari na ječmu (Ustilago nuda), prugavosti lišća ječma (Pyrenophora graminea) i propadanja klijanaca strnih žita (Fusarium spp.).

2) Pšenice, u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda ssp. tritici), kao i propadanja klijanaca strnih žita (Fusarium spp.).

Količina primene: 50 ml preparata na 100 kg semena uz dodatak 500 ml vode.

Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku profesionalne dorade semena).

Broj tretiranja u toku godine je jednom, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Obezbeđena vremenom primene.
DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:

– u samom procesu dorade ozimih strnina moguć je dodatak preparata Gaucho 600 FS u cilju suzbijanja lisnih vaši kao vektora virusa (virus patuljavosti ječma).

NAPOMENE:

– tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih žvotinja;

– tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje;

– ne dolazi do smanjenja procenta klijavosti semena čak i setvom prošlogodišnjeg semena;

– prilikom setve tretiranim semenom treba sprečiti kontaminaciju voda.