Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji i suncokretu

Primena i spektar delovanja
Quick je selektivni translokacioni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji i suncokretu za suzbijanje:

jednogodišnjih uskolisnih korova: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria sp.), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) u količini od:
– 1 l/ha, tretiranjem kada su korovi u fazi 4-5 listova,
– 1,5 l/ha, kada su korovi u fazi 6 listova.

višegodišnjih uskolisnih korova:
– 1,5-2,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense), tretiranjem kada je sirak u fazi 3-6 listova;
– 2,5-3 l/ha za suzbijanje obične pirevine (Agropyrum repens) kada je korov visine 10-20 cm,
– 3-4 l/ha za suzbijanje zubače obične (Cynodon dactylon), kada je korov visine 30 cm.

 

Aktivna materija

kvizalofop-P-etil 50 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

1l