NAČIN DELOVANJA:

Propulse 250 SE sadrži dve aktivne materije različitih mehanizama delovanja. Fluopiram je aktivna materija iz hemijske grupe piridiletilamida koja deluje kao inhibitor sukcinat dehidrogenaze (SDHI) ometajući normalan transport elektrona u mitohondrijama u procesu disanja. Osim toga, fluopiram negativno utiče na porast micelije kao i na klijanje spora, sprečavajući na taj način širenje patogena.

Protiokonazol, aktivna materija iz grupe triazola, odlikuje se produženim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, a mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji biosinteze ergosterola u ćelijskim membranama patogena.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Propulse 250 SE se primenjuje folijarno u usevima:

1) šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) od zatvaranja redova do dostizanja veličine korena za vađenje (31 – 49 BBCH skale) u količini primene od 1,0-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²). Sa tretiranjem otpočeti po pojavi prvih simptoma bolesti i pre nego što se ostvare uslovi za širenje oboljenja.

 

2) uljane repice – za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sive truleži (Botrytis cinerea) i crne pegavosti (Alternaria sp.), od fenofaze razvoja lista do formiranja ploda (14 – 73 BBCH skale) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).

 

3) suncokreta za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sive truleži (Botrytis cinerea), mrke pegavosti (Alternaria spp.) i sivomrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi), od faze 7 listova do kraja cvetanja (BBCH 16 – 69) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m2) i uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²) .

 

4) soje za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sušenja stabla i mahuna soje (Phomopsis spp.), od početka cvetanja do faze kada je 50 % mahuna dostiglo konačnu veličinu (BBCH 16 – 69) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).

 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
šećerna repa – 14 dana, suncokret – 28 dana, soja i uljana repica – 56 dana.
NAPOMENE:
– tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno;

– prilikom tretiranja strogo poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda i drenažnih sistema, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih;

– fungicid Propulse 250 SE je kompatibilan sa većinom sredstava za tretiranje useva šećerne repe, ali svakako savetujemo da se pre kombinovanja izvrši proba mešanja;

– radi uspešnog suzbijanja pegavosti lista šećerne repe i očuvanja raspoloživih sistemičnih fungicida, preporučuje se kombinovanje sa kontaktnim preparatima na bazi hlorotalonila.