NAČIN DELOVANJA:

Propulse 250 SE sadrži dve aktivne materije različitih mehanizama delovanja. Fluopiram je aktivna materija iz hemijske grupe piridiletilamida koja deluje kao inhibitor sukcinat dehidrogenaze (SDHI) ometajući normalan transport elektrona u mitohondrijama u procesu disanja. Osim toga, fluopiram negativno utiče na porast micelije kao i na klijanje spora, sprečavajući na taj način širenje patogena.

Protiokonazol, aktivna materija iz grupe triazola, odlikuje se produženim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, a mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji biosinteze ergosterola u ćelijskim membranama patogena.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Propulse 250 SE se primenjuje folijarno u usevima:

1) šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) od zatvaranja redova do dostizanja veličine korena za vađenje (31 – 49 BBCH skale) u količini primene od 1,0-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²). Sa tretiranjem otpočeti po pojavi prvih simptoma bolesti i pre nego što se ostvare uslovi za širenje oboljenja.

 

2) uljane repice – za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sive truleži (Botrytis cinerea) i crne pegavosti (Alternaria sp.), od fenofaze razvoja lista do formiranja ploda (14 – 73 BBCH skale) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).

 

3) suncokreta za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sive truleži (Botrytis cinerea), mrke pegavosti (Alternaria spp.) i sivomrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi), od faze 7 listova do kraja cvetanja (BBCH 16 – 69) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m2) i uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²) .

 

4) soje za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sušenja stabla i mahuna soje (Phomopsis spp.), od početka cvetanja do faze kada je 50 % mahuna dostiglo konačnu veličinu (BBCH 16 – 69) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).

 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
šećerna repa – 14 dana, suncokret – 28 dana, soja i uljana repica – 56 dana.
NAPOMENE:
– tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno;

– prilikom tretiranja strogo poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda i drenažnih sistema, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih;

– fungicid Propulse 250 SE je kompatibilan sa većinom sredstava za tretiranje useva šećerne repe, ali svakako savetujemo da se pre kombinovanja izvrši proba mešanja;

– radi uspešnog suzbijanja pegavosti lista šećerne repe i očuvanja raspoloživih sistemičnih fungicida, preporučuje se kombinovanje sa kontaktnim preparatima na bazi hlorotalonila.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PROPULSE 250 SE”

Your email address will not be published. Required fields are marked