Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,075 – 0,1% (7,5 – 10 ml u 10 l vode )

Na početku polaganja jaja ili na osnovu preporuke PIS

DELOVANJE:

Prince je insekticid iz grupe juvenilnih hormona koji inhibira rast insekata, sprečava embriogenezu, odnosno inhibira procese metamorfoze i reprodukcije. Poseduje kontaktno i digestivno (želudačno) delovanje, a ako su jaja direktno izložena prskanju, poseduje i ovicidno dejstvo.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju jabukinog smotavca – crva (Cydia pomonella ) u zasadu jabuke.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije, a sme sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Tretriranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na piriproksifen i ukrštene reakcije na jedinjenja sličnog mehanizma delovanja ne primenjivati ga više od 2 puta u istom zasadu, kao i ne koristiti preparate sličnog mehanizma delovanja (agonisti juvenilnog hormona), kao što su insekticidi na bazi fenoksikarba. Preporučena količina tečnosti 600 do 1000 l/ha.

Ne dozvoljava transformaciju insekata u sledeći stadijum. Pošto nam je cilj da jaje ne pređe u larvu, treba se fokusirati na primenu neposredno pred polaganje jaja ili na položena jaja starosti do 48 sati. Tada je horion-ljuska jajeta propustljiva i može prodreti u jaje. Ne deluje na odrasle insekte, pa se može dodati kao podrška neki piretroid.