Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,075 – 0,1% (7,5 – 10 ml u 10 l vode )

Na početku polaganja jaja ili na osnovu preporuke PIS

DELOVANJE:

Prince je insekticid iz grupe juvenilnih hormona koji inhibira rast insekata, sprečava embriogenezu, odnosno inhibira procese metamorfoze i reprodukcije. Poseduje kontaktno i digestivno (želudačno) delovanje, a ako su jaja direktno izložena prskanju, poseduje i ovicidno dejstvo.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju jabukinog smotavca – crva (Cydia pomonella ) u zasadu jabuke.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije, a sme sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Tretriranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na piriproksifen i ukrštene reakcije na jedinjenja sličnog mehanizma delovanja ne primenjivati ga više od 2 puta u istom zasadu, kao i ne koristiti preparate sličnog mehanizma delovanja (agonisti juvenilnog hormona), kao što su insekticidi na bazi fenoksikarba. Preporučena količina tečnosti 600 do 1000 l/ha.

Ne dozvoljava transformaciju insekata u sledeći stadijum. Pošto nam je cilj da jaje ne pređe u larvu, treba se fokusirati na primenu neposredno pred polaganje jaja ili na položena jaja starosti do 48 sati. Tada je horion-ljuska jajeta propustljiva i može prodreti u jaje. Ne deluje na odrasle insekte, pa se može dodati kao podrška neki piretroid.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PRINCE”

Your email address will not be published. Required fields are marked