PRIMIDEX FORTE

Aktivna supstanca

Hlorpirifos 50 g/kg

Imidakloprid 15 g/kg

Категорије: ,

Опис

Problemi koje možete rešiti

  • Larve gundelja-grčice

    Pesticides Pattern Image
  • Larve skočibuba- žičnjaci

    Elateridae image

ŠEĆERNA REPA, KROMPIR, KUPUS, CRNI LUK

U usevu šećerne repe, krompira, kupusa i crnog luka se primenjuje za suzbijanje larvi skočibuba (Elateridae: Agriotes spp.) i larvi gundelja-grčice (Melolonthinae) tretiranjem istovremeno sa setvom, odnosno sadnjom, rasipanjem u redove depozitorima ili ručno.
  • Kličina primene: 10-12 kg/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
  • Karenca: obezbeđena vremenom primene za šećernu repu, krompir, kupus  i crni luk