Način delovanja
Piraklostrobin: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor respiracije (iz grupe Qol fungicida).

Fluksapiroksad: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitora sukcinatnih dehidrogenaza ( iż grupe SDHI fungicida). Način delovanja na molekularnom nivou je inhibicija enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI). Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore.