NAČIN DELOVANJA:
Zahvaljujući jedinstvenoj ko-formulaciji dve aktivne materije, fungicid Previcur Energy deluje na više mesta (multi site) u ciklusu razvoja gljiva, u vidu inhibicije metabolizma prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače. Zbog specifičnog načina delovanja propamokarb – fosetilata, otpornost (rezistencija) parazitskih gljiva na Previcur Energy nije moguća. Propamokarb ometa formiranje ćelijskih membrana, ometa rast micelije, kao i produkciju i klijanje spora. Fosetil se odlikuje dvostrukim efektom:

– Direktan efekat – prilikom preventivne primene sprečava infekciju biljaka inhibirajući klijanje spora i sprečavajući prodiranje patogena unutar biljke. U slučaju kurativnih tretmana postoji mogućnost zaustavljanja razvića micelije i sporulacije.

– Indirektan efekat – podstiče prirodni odbrambeni mehanizam biljaka, povećava imunitet i čini biljku otpornijom na napade drugih bolesti.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Previcur Energy se koristi za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače u usevima:

1) Krastavca: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini primene 2 l/ha (20 ml na 100 m2), folijarnim tretiranjem uz utrošak 600 litara vode po hektaru (6 l/100 m2).

 

2) Paradajza i lubenice: za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp.) u količini primene 3 ml preparata u 2 l vode na m2, zalivanjem neposredno nakon setve ili neposredno pre rasađivanja- pikiranja paradajza odnosno po pojavi prvih pravih listova lubenice.

 

3) Paprike: za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp.) u količini primene 3-6 ml preparata u 2 l vode na m2, zalivanjem neposredno nakon setve i 3-6 ml preparata u u 2 l vode na m2, neposredno pre rasađivanja-pikiranja.

 

Maksimalan broj tretiranja u godini na istoj površini za krastavac je tri puta, za paradajz je dva do tri puta, a za papriku i lubenicu je dva puta.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Krastavac, lubenica, paprika (zalivanjem) – obezbeđena vremenom primene;

Krastavac (folijarna primena) – 14 dana.

NAPOMENE:
– ne koristiti u usevu ljute paprike kratke vegetacije;

– optimalno vreme primene fungicida Previcur Energy je nakon setve i neposredno pre rasađivanja-pikiranja. Može se primeniti i nakon rasađivanja na stalno mesto;

– Previcur Energy primenjivati pre svega preventivno, pre ostvarivanja infekcije. U slučaju kurativnih tretmana neophodno je uraditi minimum dva do tri vezana tretmana (zalivanjem);

– Previcur Energy ne koristiti na suvom, već na zemljištu normalne vlažnosti u cilju boljeg usvajanja od strane korenovog sistema;

– prilikom potapanja rasada povrća voditi računa da biljka radi boljeg usvajanja bude u rastvoru preparata 20 minuta;

– može se dodati u sistem za navodnjavanje „kap po kap“, jer je u vodi potpuno rastvorljiv i ne zapušava raspršivač;

– ne suzbija mikorizne gljive koje su veoma značajne za rast korena;

– ne postoji opasnost od unakrsne rezistencije.

– Previcur Energy efikasno suzbija zaraze prouzrokovane sojevima gljiva koji su postali otporni na ostale fungicide.