Klasa   Herbicidi
Opis   Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu
Proizvođač   Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   Dikamba – DMA
Formulacija   koncentrovani rastvor
Delovanje   Dikamba je selektivni, translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. Usvaja se preko lisne mase i preko korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima, izazivajući poremećaj rasta korova. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja, žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta.
Karenca   Obezbeđena vremenom primene – silažni i merkantilni kukuruz
Koncentracija   0.5 – 0.7 l/ha
Primena   kukuruz
Pakovanje  100 ml, 200 ml, 1 l