Klasa   Herbicidi
Opis   Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici
Proizvođač   Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   Klopiralid
Formulacija   koncentrovani rastvor
Delovanje   Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.
Karenca   Obezbeđena vremenom primene – šećerna repa, uljana repica
Koncentracija   0.2 – 0.4 l/ha
Primena   šećerna repa, uljana repica
Pakovanje   100 ml, 300 ml, 1 l