ORTIVA TOP

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:

Da povrće dobro vrati!

ORTIVA® Top je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnica (Leveillula taurica, Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera spp.), krastavosti plodova (Cladosporium cucumerinum) i crne pegavosti (Alternaria spp.) u povrću.

Način delovanja:
ORTIVA® Top 
je sistemični fungicid koji sadrži dve aktivne materije, difenokonazol iz grupe triazola i  azoksistrobin iz grupe strobilurina (QoI), čijom se zajedničkom primenom povećava efikasnost na biljne bolesti. Azoksistrobin inhibira respiraciju i sprečava klijanje spora, razvoj micelije i stvaranje spora. Zahvaljujući svom translaminarnom kretanju kroz sprovodne sudove pruža maksimalnu zaštitu svih biljnih delova koji nisu direktno izloženi fungicidu tokom primene. Difenokonazol je aktivna materija širokog spektra delovanja iz hemijske grupe triazola, koji inhibiraju sintezu ergosterola gljiva. Poseduje translaminarno delovanje, tj. kreće se kroz list tretirane biljke sa njegovog lica ka naličju i obratno. Osim kontaktnog delovanja, difenkonazol pokazuje i izraženo kurativno delovanje tako što zaustavlja već postojeće zaraze i sprečava dalje širenje infekcije.

Категорије: ,

Опис

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Krastavac u zaštićenom prostoru i tikvice u zaštićenom i na otvorenom Pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 1 l/ha Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do pune zrelosti plodova. 3 dana
Dinja u zaštićenom prostoru Pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), krastavost plodova (Cladosporium cucumerinum) 1 l/ha Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do pune zrelosti plodova. 3 dana
Paradajz u zaštićenom prostoru Pepelnica (Leveillula taurica), crna pegavost (Alternaria spp.) 1 l/ha Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda. 3 dana
Paprika, plavi patlidžan u zaštićenom prostoru Pepelnica (Leveillula taurica) 1 l/ha Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda. 3 dana
Jagoda u zaštićenom prostoru Pepelnica (Podosphaera spp.) 1 l/ha Preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma, od faze cvetanja do druge berbe. 3 dana
*Karfiol, brokoli Crna pegavost lista (Alternaria spp.) 1 l/ha Od početka formiranja glavica do pojave prvih zatvorenih cvetova 14 dana
*Praziluk Crna pegavost lista (Alternaria spp.), rđa (Puccinia allii) 1 l/ha Od faze kada se listovi zadebljaju sve dok stabljika ne dostigne normalan prečnik i debljinu. 21 dan
*Grašak Antraknoza (Ascochyta pisi) 1 l/ha Od pojave latica sve dok 70% mahuna ne dostigne normalnu veličinu. 14 dana
*Mrkva, celer, peršun, paškanat Crne pegavost (Alternaria dauci), pepelnica (Erysiphe heraclei), siva pegavost (Septoria apiicola) 1 l/ha Od početka razvoja lista sve dok ne dostignu 80% normalnu veličinu i oblik. 14 dana
*Dinja i lubenica na otvorenom Pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), krastavost plodova (Cladosporium cucumerinum) 1 l/ha Od pojave prvog bočnog izdanka do potpunog sazrevanja plodova. 14 dana
*Plavi patlidžan na otvorenom Pepelnice (Leveillula taurica, Oidium neolycopersici), crna pegavost (Alternaria spp.) 1 l/ha Od pojave prvog bočnog izdanka sve dok 70% plodova ne dostigne normalnu boju – do sazrevanja. 7 dana
*Zelena salata Pegavost lista (Alternaria brassicae, Cercospora spp.) 1 l/ha Od početka razvoja listova dok ne dostignu normalnu veličinu i oblik. 14 dana
*Spanać, endivija, rukola Pegavost lista (Cercospora spp.) 1 l/ha Od početka razvoja listova dok ne dostignu normalnu veličinu i oblik 14 dana
*Špargla Rđa (Puccinia asparagi) 1 l/ha Kada prestane da se razvija najveći izdanak do starenja dela iznad površine zemlje. OVP

*U postupku je proširenje registracije na male useve.

Posebne napomene:
Fitotoksičan je za jabuku. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje na susedne zasade jabuke. Koristiti antidrift rasprskivače.

Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja i sredstvima za ishranu bilja izrazito kisele i izrazito bazne reakcije, kao ni sa regulatorima rasta.