Klasa:Herbicidi
Opis:Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu ozime pšenice.
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Tribenuron-metil + florasulam
Formulacija:vododisperzibilne granule
Delovanje:Tribenuron – metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna supstanca prouzrokuje inhibiciju aminokiselina valin i izoleucin, a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka. Florasulam je aktivna materija koja takođe deluje kao ALS inhibitor. Pripada grupi triazolopirimidina. Takođe, inhibira meristemsko tkivo i na taj način sprečava rast korova što dovodi do njihovog suzbijanja.
Karenca:Obezbeđena vremenom primene – pšenica
Koncentracija:25 g/ha
Primena:ozima pšenica
Pakovanje:25 g, 250 g, 1 kg