Klasa   Pomoćna sredstva
Opis   Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana
Proizvođač   Miller Chemical & Fertilizer Corporation
Aktivne Materije   Pinolen
Formulacija   koncetrat za emulziju
Delovanje   Nu Film 17 se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima direktnim mešanje u rezervoaru uređaja za tretiranje. Kao samostalan ovaj proizvod se takođe koristi za sprečavanje pucanja ljuske uljane repice prilikom žetve i sprečavanja pojave mrežavosti plodova jabuke, kao i poboljšavanja koloracije plodova voća.
Karenca  /
Koncentracija   1,5 l/ha
0,7 l/ha
Primena  jabuka, vinova loza, krompir, uljana repica
Pakovanje   100 ml, 1 l