Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

POVRĆE

2 g/l

Tretiranje po nicanju ili pikiranju biljaka u kontejnerima ili čašicama

POVRĆE

0,5

Po rasađivanju, sa prvim navodnjavanjem

POVRĆE

0,5

Posle 15 dana ponovljati aplikaciju, do kraja ukupnog programa od 1,5-2 kg/ha

VOĆE, VINOVA LOZA

2,0

Od pripreme za sadnju, pri pojavi nematoda ili preventivno

DELOVANJE: velika raznovrsnost sojeva mikroorganizama koji su prisutni u mikrobiološkom ekstraktu ovog proizvoda dovodi do niza poboljšanja fiziološkog stanja biljke, kao i samog stanja u zemljištu: nosi u sebi enzime koji umanjuju ili sprečavaju štetu nastalu od larvi nematoda juvenilnog stadijuma do odraslih jedinki nematoda, smanjenjem broja izleglih jedinki. Povećava rast prirodnih neprijatelja nematoda u rizosferi, čime se stvara okruženje za rast zdravog korenovog sistema.
Deluje kao humifikator jer pomaže u razlaganju i mobilizaciji organske materije u zemljištu, omogućava stvaranje kompleksa u koje koren lako prodire. Smanjuje celulolitičnu aktivnost dekomponovanjem celuloze biljnih ostataka. Učestvuju u svim biološkim procesa transformacije organske materije, pomažu da se helatiraju neophodni mikronutrijenti.Poboljšavaju jonski kapacitet.

SPEKTAR DELOVANJA
Omogućava jačanje korena biljke, deluje protiv biotičkog stresa usled infekcija uzrokovanih širokim spektrom nematoda u bilo kojoj fazi.

PREPORUKE I NAPOMENA:
Bitno je da se proizvod nanese i dopre do korenovih žilica. Koristi se u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu, na svim
tipovima zemljišta, navodnjavanjem ili zalivanjem. Utrošak vode: za navodnjavanje ili za zalivanje 600 l/ha za povrtarske i 800-1000 l/ha za voćarske kulture. Treiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Proizvod se može primeniti 3 – 4 puta (na svakih 15 dana) u toku vegetacije, u zavisnosti od potreba biljnih kultura. Uz proveru kompatibilnosti i preporuke proizvođača može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja i folijarnim đubrivima. Ukoliko se primenjuje po datom uputstvu, nema neželjene ftotoksičnosti U slučaju da je neophodna primena nekih od ovih proizvoda na bazi sledećih aktivnih materija: Hlorothalonil, Diniconazol, Fosetil–Al, Folpet, Mankozeb, Bakarni complex, Tiram, Fenamifos) treba da se izvede tako da bude jednonedeljni interval između primene određenog proizvoda i preparata N-grip. Proizvod se čuva na temperaturama 20-25ºC, daleko od direktne sunčeve svetlosti. Proizvod je stabilan na ovoj temperaturi tokom 12 meseci. Na temperaturama 10-12 ºC proizvod ima period stabilnosti do 18 meseci. Netoksičan je i ne kontaminira okolinu, vodu ili hranu. Ne stvara nikakve ostatke i može se primeniti u svakom trenutku u toku rasta i razvića biljaka. Ne utiče na zdravlje ljudi i drugih životinja.
Olakšava organsku poljoprivredu useva. Unapređuje uravnoteženju populacije mikroorganizama u rizosferi. Potpuno je biorazgradiv. Ostaje u okruženju, kao deo ekosistema i ne izaziva nikakav štetni efekat po žive organizme.