Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

POVRĆE

2 g/l

Tretiranje po nicanju ili pikiranju biljaka u kontejnerima ili čašicama

POVRĆE

0,5

Po rasađivanju, sa prvim navodnjavanjem

POVRĆE

0,5

Posle 15 dana ponovljati aplikaciju, do kraja ukupnog programa od 1,5-2 kg/ha

VOĆE, VINOVA LOZA

2,0

Od pripreme za sadnju, pri pojavi nematoda ili preventivno

DELOVANJE: velika raznovrsnost sojeva mikroorganizama koji su prisutni u mikrobiološkom ekstraktu ovog proizvoda dovodi do niza poboljšanja fiziološkog stanja biljke, kao i samog stanja u zemljištu: nosi u sebi enzime koji umanjuju ili sprečavaju štetu nastalu od larvi nematoda juvenilnog stadijuma do odraslih jedinki nematoda, smanjenjem broja izleglih jedinki. Povećava rast prirodnih neprijatelja nematoda u rizosferi, čime se stvara okruženje za rast zdravog korenovog sistema.
Deluje kao humifikator jer pomaže u razlaganju i mobilizaciji organske materije u zemljištu, omogućava stvaranje kompleksa u koje koren lako prodire. Smanjuje celulolitičnu aktivnost dekomponovanjem celuloze biljnih ostataka. Učestvuju u svim biološkim procesa transformacije organske materije, pomažu da se helatiraju neophodni mikronutrijenti.Poboljšavaju jonski kapacitet.

SPEKTAR DELOVANJA
Omogućava jačanje korena biljke, deluje protiv biotičkog stresa usled infekcija uzrokovanih širokim spektrom nematoda u bilo kojoj fazi.

PREPORUKE I NAPOMENA:
Bitno je da se proizvod nanese i dopre do korenovih žilica. Koristi se u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu, na svim
tipovima zemljišta, navodnjavanjem ili zalivanjem. Utrošak vode: za navodnjavanje ili za zalivanje 600 l/ha za povrtarske i 800-1000 l/ha za voćarske kulture. Treiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Proizvod se može primeniti 3 – 4 puta (na svakih 15 dana) u toku vegetacije, u zavisnosti od potreba biljnih kultura. Uz proveru kompatibilnosti i preporuke proizvođača može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja i folijarnim đubrivima. Ukoliko se primenjuje po datom uputstvu, nema neželjene ftotoksičnosti U slučaju da je neophodna primena nekih od ovih proizvoda na bazi sledećih aktivnih materija: Hlorothalonil, Diniconazol, Fosetil–Al, Folpet, Mankozeb, Bakarni complex, Tiram, Fenamifos) treba da se izvede tako da bude jednonedeljni interval između primene određenog proizvoda i preparata N-grip. Proizvod se čuva na temperaturama 20-25ºC, daleko od direktne sunčeve svetlosti. Proizvod je stabilan na ovoj temperaturi tokom 12 meseci. Na temperaturama 10-12 ºC proizvod ima period stabilnosti do 18 meseci. Netoksičan je i ne kontaminira okolinu, vodu ili hranu. Ne stvara nikakve ostatke i može se primeniti u svakom trenutku u toku rasta i razvića biljaka. Ne utiče na zdravlje ljudi i drugih životinja.
Olakšava organsku poljoprivredu useva. Unapređuje uravnoteženju populacije mikroorganizama u rizosferi. Potpuno je biorazgradiv. Ostaje u okruženju, kao deo ekosistema i ne izaziva nikakav štetni efekat po žive organizme.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “N GRIP”

Your email address will not be published. Required fields are marked