Klasa   Herbicidi
Opis   Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici
Proizvođač   Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   2.4-D u obliku 2.4-D-2 etilheksilestra
Formulacija   koncentrat za emulziju
Delovanje   2,4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim delom preko korena. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanka i korena. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.
Karenca   Obezbeđena vremenom primene – kukuruz i pšenica
Koncentracija   0.8 – 1 l/ha
Primena   pšenica, kukuruz
Pakovanje   1 l