Klasa  Herbicidi
Opis  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   2.4-D u obliku DMA soli
Formulacija  koncentrovani rastvor
Delovanje  2,4-D je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe derivati fenoksi-karboksilne kiseline. Soli 2,4-D biljke bolje apsorbuju korenom, a transport se odvija primarno ksilemom i akumulira u tačkama rasta stabla i korena. Izaziva promene propustljivosti ćelijskog zida i promene u metabolizmu nukleinskih kiselina. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.
Karenca  Obezbeđen vremenom primene – pšenica i kukuruz
Koncentracija  1.5 – 2.5 l/ha
Primena  pšenica, kukuruz
Pakovanje  1 l