Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, za suzbijanje krompirove zlatice i lisnih vaši u usevu duvana|

Primena
U usevu duvana: za suzbijanje lisnih vaši (Myzus persicae, Aphis fabae, Makrosiphum euphorbiae) na
početku formiranja kolonija, u količini 0,25 kg/ha, odnosno 2,5 g na 100 m².
U usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini primene
0,2 – 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²) pri pojavi larvi drugog i trećeg stupnja.

Aktivna materija

Acetamiprid 200 g/kg

Formulacija

Vodorastvorljivo prašivo (SP)

Utrošak vode

200 – 400 l/ha ratarski i povrtarski usevi;
600 – 1000 l/ha zasadi voća

Karenca

14 dana – duvan i krompir

Pakovanje

2,5g, 25g, 100g, 250g