Problemi koje možete rešiti

 • Lipica teofrastova

  Abutilon image
 • Pepeljuga srcolisna

  Herbicides Pattern Image
 • Pepeljuga obična

  Chenopodium-album image
 • Štirovi

  Amaranthus-retroflexus image
 • Čestoslavica persijska

  Herbicides Pattern Image
 • Kopriva mrtva

  Herbicides Pattern Image
 • Tarčužak obični

  Herbicides Pattern Image
 • Lubeničarka njivska

  Herbicides Pattern Image
 • Ambrozija pelenasta

  ambrozija image
 • Mišjakinja obična

  Herbicides Pattern Image
 • Tatula obična

  Herbicides Pattern Image
 • Gorušica poljska

  Sinapis-arvensis image
 • Rotkva divlja

  Herbicides Pattern Image
 • Dvornici

  Herbicides Pattern Image
 • Salata divlja

  Herbicides Pattern Image

 

 

KROMPIR

U usevu krompira se primenjuje:

1. Tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja useva:
 • u količini 0,75 kg/ha na humoznim zemljištima (1,5-3% humusa)
 • u količini 1,5 kg/ha na jako humoznim zemljištima (>3% humusa)
2. Tretiranjem posle nicanja useva, kada krompir ima 5-8 razvijenih listova:
 • u količini 0,5 kg/ha na humoznim zemljištima (1,5-3% humusa)
 • u količini 0,75 kg/ha na jako humoznim zemljištima (>3% humusa)
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 42 dana za krompir

SOJA

U usevu soje se primenjuje tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva.
 • Količina primene: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i 1 kg/ha na zemljištima sa > 5% humusa
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbezbeđena vremenom primene za soju

PARADAJZ

U usevu paradajza (samo koji se rasađuje) se primenjuje tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja.
 • Količina primene: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i 0,75 kg/ha na zemljištima sa > 5% humusa
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 42 dana za paradajz

LUCERKA

U usevu lucerke se primenjuje tretiranjem u fazi zimskog mirovanja.
 • Količina primene: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 1-3% humusa i 1 kg/ha na zemljištima sa > 3% humusa
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbezbeđena vremenom primene za lucerku