Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Vinova loza

0,3% (30g u 10 l vode)

Preventivno tretiranje

Vinova loza

0,3-0,5% (30-50g u 10 l vode)

U vreme pojave bolesti

DELOVANJE:

Microthiol disperss je fungicid nesistemičnog karaktera, deluje preventivno i protektivno i inhibira disanje, odnosno SH enzime. Gljive ne razvijaju rezistentnost zbog višestrukog mehanizma delovanja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Koristi se za suzbijanje prouzrukovača bolesti tipa pepelnice (Unicinula
necator).

PREPORUKE I NAPOMENE:

 najstariji neorganski preparat za suzbijanje pepelnice. Dobro deluje parama. Sporedno suzbija i grinje na svim kulturama zahvaljujući iritirajućim isparenjima. Tretiranje se obavlja pri temperaturama izmedu 18-28   C. Na temperaturama ispod 16   C biološko delovanje je oslabljeno. Može se mešati sa većinom drugih preparata. Intervali izmedju dva tretiranja 7-10 dana. Sporedno deluje na razvoj grinja. Nema ožegotina na lišcu i lastarima. Najbolje rezultate daje ako se primanjuje preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MICROTHIOL DISPERSS”

Your email address will not be published. Required fields are marked