Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Vinova loza

0,3% (30g u 10 l vode)

Preventivno tretiranje

Vinova loza

0,3-0,5% (30-50g u 10 l vode)

U vreme pojave bolesti

DELOVANJE:

Microthiol disperss je fungicid nesistemičnog karaktera, deluje preventivno i protektivno i inhibira disanje, odnosno SH enzime. Gljive ne razvijaju rezistentnost zbog višestrukog mehanizma delovanja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Koristi se za suzbijanje prouzrukovača bolesti tipa pepelnice (Unicinula
necator).

PREPORUKE I NAPOMENE:

 najstariji neorganski preparat za suzbijanje pepelnice. Dobro deluje parama. Sporedno suzbija i grinje na svim kulturama zahvaljujući iritirajućim isparenjima. Tretiranje se obavlja pri temperaturama izmedu 18-28   C. Na temperaturama ispod 16   C biološko delovanje je oslabljeno. Može se mešati sa većinom drugih preparata. Intervali izmedju dva tretiranja 7-10 dana. Sporedno deluje na razvoj grinja. Nema ožegotina na lišcu i lastarima. Najbolje rezultate daje ako se primanjuje preventivno (pre početka razvoja bolesti).