Selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu pšenice

Delovanje
MESSI® 60 WG je translokacioni herbicid koji se usvaja lišćem i korenom i kreće se u biljci u oba pravca. Mehanizam delovanja ispoljava putem inhibicije acetolaktat sintetaze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Primena
Pšenica:
– 10 g/ha + 0,1 l/ha okvašivača Cyrasil®
, pšenica od faze 3 lista do pojave lista zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kada su korovi u početnim fazama porasta (2-4 lista)

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U slučaju propadanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama se mogu sejati samo jara strna žita, uz prethodnu obradu zemljišta.
→ Može se mešati sa herbicidima na na bazi fluroksipir–metil zbog proširenja spektra delovanja.
→ Fitotoksičan za sve širokolisne useve.
→ Ne sme se primenjivati ukoliko je prethodno primenjen bilo koji herbicid iz grupe sulfonilurea.

Aktivna materija

Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

10 g