Problemi koje možete rešiti

  • Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke

    Venturia-inaequalis
  • Čađava pegavost lišća i krastavost plodova kruške

    Fungicides Pattern Image

 

 

JABUKA, KRUŠKA

U zasadu jabuke i kruške se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inequalis i Venturia pyrina) preventivnim tretiranjem, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu.
  • Koncentracija primene: 0,2 %
  • Utrošak vode: 600-1000 l/h
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
  • Karenca: 21 dan za jabuku i krušku