Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0, 25 – 0,3% (25 – 30 g u 10 l vode) + Nitropol S 0,2% (20 ml u 10 l vode)

Pre ubušivanja gusenice u plodove tj. pred piljenje gusenica („crna glava“)

DELOVANJE:

insekticid čija aktivna materija pripada grupi Avermektina koji su polusintetski proizvodi dobijeni fermentacijom iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. Nekoliko časova nakon unošenja aktivne materije ishranom listom, dolazi do paralize gusenice i prestanka ishrane, a u sledeća 2 do 3 dana dolazi do njihovog uginuća, ali ubrzo nakon ishrane oprskanim lišćem gusenice prestaju da se hrane i ne nanose dalje štete. Ima translaminarno kretanje u listu, a ispoljava transovarialno delovanje (upija se uljusku jaja te larva uginjava progrizanjem ljuske jajeta).

SPEKTAR DELOVANJA:

namenjen je za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella).

PREPORUKE I NAPOMENE:

preparat se ne sme primenjivati u vreme cvetanja jabuke. U kombinaciji sa mineralnim uljima, preparat se ne sme primenjivati sa fungicidima na bazi Kaptana i Sumpora. Odlične rezultate ispoljava u blok tretmanu na 10 do 14 dana. Preparat ima dobro sporedno delovanje na minere, grinje i tripse. Ne ispoljava štetno delovanje na pčele, bumbare i druge korisne insekte. Može se primeniti svim standardnim uređajima za tretiranje sa zemlje (leđne i traktorske prskalice). Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Utrošak 600 do 1000 l/ha vode. Preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su u EU za primenu u usevima povrća – kupus (protiv kupusara), paradajz, paprika (pamukova sovica), a odlikuje ih kratka karenca (3 dana) u ovim usevima.