Usev

Količina primene

Vreme primene

Napomena

Kukuruz

0,67 litara za 1 tonu semena kukuruza                    (pri masi 1000 zrna od 250 g)

najranije nekoliko meseci pre setve, a najkasnije pred samu setvu semena kukuruza

1 tretman

NAPOMENE

  • MAXIM® Quattro 382 FS se može na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano.
  • Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.
  • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja.
  • Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda.
  • Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata.
  • Ne sme se primeniti za tretiranje semena kukuruza koje sadrži više od 16% vlage.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama pesticida i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MAXIM QUATTRO 382 FS”

Your email address will not be published. Required fields are marked