Usev

Količina primene

Vreme primene

Napomena

Kukuruz

0,67 litara za 1 tonu semena kukuruza                    (pri masi 1000 zrna od 250 g)

najranije nekoliko meseci pre setve, a najkasnije pred samu setvu semena kukuruza

1 tretman

NAPOMENE

  • MAXIM® Quattro 382 FS se može na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano.
  • Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.
  • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja.
  • Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda.
  • Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata.
  • Ne sme se primeniti za tretiranje semena kukuruza koje sadrži više od 16% vlage.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama pesticida i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).