MAXIM QUATTRO 382 FS

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

KARAKTERISTIKE:

 • Četvorostruka snaga fungicida za Premium zaštitu kukuruza
 • Obezbeđuje izvanrednu zaštitu širokim spektrom delovanja i pouzdanom kontrolom
 • prouzrokovača bolesti za bezbedan start razvoja kukuruza
 • Jedinstvena zaštita od bolesti koje se prenose semenom i zemljištem
 • Jedno od najboljih rešenja za zaštitu od Fusarium sp.
 • Doprinosi optimalnom razvoju useva od samog početka usled čega se
 • formiraju snažnije, zdravije i produktivnije biljke
 • Sačuvajte sklop i svoju investiciju – obezbedite biljkama maximum za najbolji start!

MAXIM® Quattro 382 FS (Metalaksil-M + Fludioksonil + Azoksistrobin +Tiabendazol) je sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, koji se primenjuje za tretiranje semena kukuruza, u procesu dorade ili pred setvu, radi suzbijanja patogena na semenu, kao i zemljišnih patogena koji nanose štete pri klijanju i nicanju biljaka (Fusarium spp., Pythium spp.).

Категорије: ,

Опис

Usev

Količina primene

Vreme primene

Napomena

Kukuruz

0,67 litara za 1 tonu semena kukuruza                    (pri masi 1000 zrna od 250 g)

najranije nekoliko meseci pre setve, a najkasnije pred samu setvu semena kukuruza

1 tretman

NAPOMENE

 • MAXIM® Quattro 382 FS se može na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano.
 • Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.
 • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja.
 • Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda.
 • Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata.
 • Ne sme se primeniti za tretiranje semena kukuruza koje sadrži više od 16% vlage.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama pesticida i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).