Način delovanja
Masai je kontaktni i digestivni akaricid.

Mogućnost mešanja
Može se mešati sa preparatima na bazi piraklostrobina, folpeta, difenokonazola i kresoksimetila.

Jabuka
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crvena voćna grinja 0,5 kg/ha Primenjuje se nakon pojave pokretnih formi Panonychus ulmi

Vinsko grožđe
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crvena voćna grinja 0,5 kg/ha Primenjuje se nakon pojave pokretnih formi Panonychus ulmi