Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Clearfield® suncokret

1-1,25 l/ha

Ako se suzbija volovod (Orobanche spp.) od drugog do trećeg para listova; Ako se ne suzbija volovod, najpovoljnije vreme primene je od nicanja do pet listova suncokreta

*OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja LISTEGO®:

Širokolisni korovi:

 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
 • Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Boca obična (Xanthium strumarium)
 • Volovod (Orobanche spp.)

Travni (uskolisni) korovi:

 • Muhar sivi (Setaria glauca)
 • Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
 • Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)

Posebne napomene: U stresnim uslovima LISTEGO® može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost koja se manifestuje u vidu prolazne hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu, ali bez uticaja na dalji razvoj i prinos suncokreta.  Prilikom primene treba spečiti zanošenje preparata na susedne useve, posebno na lisnato povrće i šećernu repu. Ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, ni pri temperaturama ispod 10°C.

Plodored: Bez ograničenja se mogu sejati soja, pasulj, grašak i Clearfield® suncokret. Četiri meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan. Devet meseci nakon primene mogu se sejati kukuruz, pamuk, krompir i pirinač, a dvanaest meseci nakon primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa.

Mogućnost mešanja: Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Ne sme se mešati sa folijarnim đubrivima.