Problemi koje možete rešiti

 • Proso korovsko

  Echinochloa-crus-gall image
 • Sirak divlji iz semena

  Sorghum-halepense image
 • Pirevina obična

  Herbicides Pattern Image
 • Muhari

  Setaria-glauca image
 • Sirak divlji iz rizoma

  Sorghum-halepense image
 • Zubača obična

  Herbicides Pattern Image

 

 

SOJA, SUNCOKRET, KROMPIR, ŠEĆERNA REPA, ULJANA REPICA

U usevu soje ne primenjivati posle cvetanja, a u usevu krompira ne primenjivati u semenskom usevu.
1. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova
kao što su proso korovsko (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) u količini:
– 0,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 3 lista
– 1 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 4-5 listova
– 1,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 6 listova
2. Za suzbijanje višegodišnjih uslokisnih korova
u količini:
– 1,5-2,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense) tretiranjem kada je korov u fazi 3-6 listova
– 2,5-3 l/ha za suzbijanje pirevine obične (Agropyrum repens) tretiranjem kada je korov visine 10-20 cm
– 3-4 l/ha za suzbijanje zubače obične (Cynodon dactylon) tretiranjem kada je korov visine 30 cm
 • Utrošak vode: 200-300 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u jednokratnoj ili split aplikaciji
 • Karenca: 77 dana za soju i šećernu repu; obezbeđena vremenom primene za suncokret, krompir i uljanu repicu