Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u povrtarstvu

Primena
Lentagran se primenjuje u kupusu 2 nedelje nakon rasađivanja, a kada su korovi u početnim fazama porasta. Ako se primenjuje u split aplikaciji, drugi tretman obaviti 2 nedelje nakon prvog, odnosno kada dođe do novog nicanja korova.

 

Aktivna materija

piridat 450 g/kg

Formulacija

kvašljivi prašak (WP)

Količina primene

2 kg/ha

Utrošak vode

300-400 l/ha

Karenca

42 dana za kupus

Pakovanje

200g, 1kg