Način delovanja
Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Tretiranje se izvodi na temperaturama od 18 – 28˚C.

Tretiranje na temperaturama nižim od 16˚C preparat deluje slabije, zbog manje isparljivosti sumpora.

Preparati na bazi sumpora su nedovoljno efikasni kada je intenzivnija zaraza pepelnicom na bobicama.

Mogućnost mešanja
Može se mešati sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida, kod primene u vinovoj lozi uz uslov da pH mešavine ostane neutralna. Ne sme se mešati sa preparatima jako alkalne i jako kisele realkcije