Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu suncokreta i šećerne repe

Delovanje
Krim je selektivni, sistemični herbicid koji se usvaja folijarno. Karakteriše ga brzo usvajanje, translokacija i nakupljanje u meristemskom tkivu. Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaze) i blokira sintezu masnih kiselina. Spada u hemijsku grupu cikloheksandiona. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): A.

Primena
Suncokret i šećerna repa:
– 0,4-1 l/ha, posle nicanja useva

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ 
Krim ne mešati sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova.
→ Može se koristiti i u usevu krompira, paradajza, paprike, graška, pasulja, krastavca, kupusa, lubenice i dinje.

Aktivna materija

Kletodim 240 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

Suncokret i šećerna repa 200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

1 l