KOHINOR 200 SL

Aktivna supstanca

Imidakloprid 200 g/l
Категорије: ,

Опис

Problemi koje možete rešiti

  • Bela leptirasta vaš

    Bela leptirasta vaš

PARADAJZ U ZATVORENOM PROSTORU

U usevu paradajza u zatvorenom prostoru (paradajz u staklenicima sa trajnom strukturom) za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), tretiranjem nakon pojave prvih imaga.
  • Količina primene: 0,5 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
  • Karenca: 3 dana za paradajz (u zatvorenom prostoru)