Herbicid sa sistemičnim delovanjem za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

Primena
Koban 600 je novi herbicid na bazi aktivne materije petoksamid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u početnim fazama razvoja kukuruza. Primenjuje se posle setve, a pre nicanja kukuruza ili posle nicanja do 3 razvijena lista kukuruza (faze 00-13 BBCH skale). Najbolje delovanje ispoljava kada se primeni pre nicanja ili na početku nicanja korova.

Aktivna materija

petoksamid 600 g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju (EC)

Količina primene

2 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

1l