Folijarni akaricid za suzbijanje fitofagnih grinja

JABUKA: za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), u količini 1,2 – 1,8 l/ha, uz utrošak 1.000 – 1.500 litara vode.

PARADAJZ: za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae), u količini 1,0 – 1,2 l/ha, uz utrošak 200 – 600 litara vode.

KRASTAVAC: za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae), u količini 0,6 – 1,2 l/ha, uz utrošak 400 – 600 litara vode.

Vreme primene: po pojavi prvih pokretnih formi.

MOGUĆNOST MEŠANJA:

Ne sme mešati sa jako alkalnim materijama, jer to može redukovati njegovu efikasnost. U cilju stabilizovanja efikasnosti preporučuje se dodavanje okvašivača ili ulja. Zbog ukrštene rezistentnosti za suzbijanje fitofagnih grinja ne koristiti alternativno sa preparatom na bazi bifenazata.

Acekvinocil, aktivna materija preparata Kanemite 15 SC, deluje kao inhibitor mitohondrijalnog transporta elektrona na kompleksu III. Delujući na ovom mestu acekvinocil narušava normalnu proizvodnju energije u mitohondrijama grinja. Jednom tretirane grinje vrlo kratko žive, prestaju sa ishranom, postajući manje aktivne jer su im narušeni energetski resursi. Preparat je efikasan na sve razvojne stadijume grinja (jaja, larve i odrasle forme) i kompatibilan sa drugim najčešće prisutnim grinjama predatorima.
Kanemite 15 SC nema translamiralno ni sistemično delovanje, ali zahvaljujući brzom „knock down“ efektu već posle nekoliko sati od primene može se očekivati veliki procenat mortaliteta. Zahvaljujući novom mehanizmu delovanja, Kanemite 15 SC postaje značajan proizvod za antirezistentnu strategiju. Za efikasno suzbijanje fitofagnih grinja potrebno je obezbediti dobru pokrivenost kvalitetnim nanošenjem sredstva i primenom velike količine vode. Izbegavati tretmane neposredno pre kiše ili navodnjavanja.