Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka Jabukov smotavac (Cydia pomonella)

0,06%

7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira na feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih larvi

21 dan

Miner okruglih mina (Leucoptera scitella) U vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina)

Posebne napomene: INSEGAR® 25 WG se ne sme primenjivati u vreme cvetanja jabuke. Može se primenjivati maksimalno dva puta u toku jedne vegetacione sezone.

Mogućnost mešanja: Nema posebnih ograničenja i može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Preporuka je da se pre primene proveri kompatibilnost i eventualna osteljivost sorte na datu mešavinu.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INSEGAR 25 WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked