Selektivni herbicid koji se koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu suncokreta

Delovanje
GOLDONY SUPER je selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu suncokreta. Apsorbuje se površinom lista. Inhibitor je acetil CoA karboksilaze (ACCase). Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): A1.

Primena
Suncokret:
– 
1-2 l/ha (10-20 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, tretiranjem useva posle nicanja, do faze cvetanja (faze 10-50 BBCH skale) a kada su korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta, a najkasnije do početka cvetanja.
– 
2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova useva posle nicanja, do faze cvetanja (faze 10-50 BBCH skale) a kada su korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta, a najkasnije do početka cvetanja.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama , najmanje 2 meseca od primene, ne smeju se sejati strna žita i kukuruz.
→ Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive uskolisne useve (strna žita i kukuruz).
→ Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja čija je formulacija SL –koncentrovani rastvor
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 1 put

Aktivna materija

Fluazifop-p-butil 125 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

Suncokret 200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

100 ml, 1 l