Sistemični insekticid za tretiranje semena krompira, ječma i šećerne repe

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje žičara (Elateridae) u količini 1,5-2 l na 100 kg semena.
Vreme primene: tretiranjem semena u toku dorade ili neposredno pre setve.

OZIMI JEČAM: za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini 150-200 ml na 100 kg semena.
Vreme primene: tretiranjem u toku dorade ili neposredno pre setve.
Način primene: nanosi se aplikatorima ili mešanjem semena u odgovarajućim uređajima koji obezbeđuju intenzivno mešanje (ravnomerno nanošenje semena) uz utrošak 600-700 ml vode na 100 kg semena.

KROMPIR: za suzbijanje žičara (Elateridae) u količini 150-200 ml na 1 tonu semena.
Vreme primene: tretiranjem krtola pred setvu ili u brazde neposredno pre zatvaranja redova.
Način primene: tretman se radi u skladištima prilikom sortiranja na sortirnom stolu uz dodatak do 5 l vode na 1 tonu semena krompira (po pravilu, koristi se što je moguće manje vode) ili tretiranjem krtola u brazde neposredno pred njihovo zatvaranje uz upotrebu 30-50 l vode na 1 tonu semena krompira.

Gestikal 350 FS može se primeniti i na zemljište, odnosno u otvorene brazde, ali da bi se postigla preciznost primene, neophodno je da se cev sa diznama stavi što bliže krtolama kako se sredstvo ne bi rasipalo, već da se većina sredstva nanese baš na krtole, a što manja količina na okolno zemljište. Takođe je neophodno prilagoditi i brzinu kretanja kako bi se postigla tražena potrošnja vode.

Gestikal 350 FS je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za tretiranje semena krompira, ozimog ječma i šećerne repe. Aktivna materija tiametoksam, zbog izraženog sistemičnog delovanja, transportuje se u nadzemne biljne delove i na taj način štiti biljku od štetočina.

NAPOMENA

  • Ne sme se koristiti za ishranu ljudi i životinja.
  • Ne sme se ostavljati na površini zemlje.
  • Prilikom setve tretiranog semena voditi računa o vodozaštitnim zonama.
  • Primeniti samo na zdravim, neproklijalim, nerezanim krtolama sa dobrom klijavošću.