Klasa  Herbicidi
Opis  Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje izbojaka iz panjeva i lišćara
Proizvođač  Dow AgroSciences
Aktivne Materije  Triklorpir trietilamino so
Formulacija  koncentrovani rastvor
Delovanje  Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima, tačkama porasta. Deluje kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin), izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća, hloroza pa potom i nekroza tačke porasta.
Karenca  /
Koncentracija  1:5
1:10
Primena  nepoljoprivredne površine
Pakovanje 100 ml, 1 l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GARLON 3A”

Your email address will not be published. Required fields are marked