Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz

4-4,5 l/ha

Tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka

*OVP- merkantilni kukuruz

60 dana – silažni kukuruz

Suncokret

3,5-4 l/ha

Tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka

*OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja GARDOPRIM® Plus Gold 500 SC:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • Tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
 • Dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • Veliki dvornik (Polygonum lapatifolium)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Čistac (Stachys annua)

Jednogodišnji travni korovi:

 • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
 • Muhar sivi (Setaria glauca)
 • Muhar zeleni (Setaria viridis)
 • Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)

Višegodišnji korovi (slabije delovanje):

 • Palamida njivska (Cirsium arvense)
 • Poponac obični (Convolvulus arvensis)
 • Renika obična (Lepidium draba)
 • Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)

Posebne napomene:
Manje količine GARDOPRIM® Plus Gold 500 SC primenjuju se na lakšim zemljištima sa manjim sadržajem humusa a veće na težim i humoznijim zemljištima. U slučajevima jače zakorovljenosti jednogodišnjim širokolisnim korovima kao što je ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) ili čičak/obična boca (Xanthium strumarium) može se kombinovati sa pojedinim drugim preparatima, pri čemu količinu primene preparata GARDOPRIM® Plus Gold 500 SC treba srazmerno smanjiti.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked