Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

POVRĆE I CVEĆE

5 do 7 kg/ha (50 – 70 g na 100 m²)

Rasipanjem mamaka u trake ili oko biljaka

DELOVANJE:

Gardene je moluskocid-limacid nove generacije i formulacije. Ispoljava kontaktno i digestivno delovanje izazivajući lučenje sekreta, desikaciju i uginuće.

PRIMENJUJE SE U RASADNICIMA, VRTOVIMA I POVRTNJACIMA:

Primenjuje se u rasadnicima, vrtovima i povrtnjacima: veliki puž golać – Arion lusitanicus , mali crni golać – Deroceras agreste, ostale vrste puževa – Helix pomatia

PREPORUKE I NAPOMENE:

Mamci se mogu koristiti maksimalno 2 puta u toku godine sa intervalom između tretiranja od 14 dana u zavisnosti od intenziteta pojave puževa. Preporučuje se postavljanje mamaka u večernjim satima kada puževi izlaze iz skloništa ili pred kišu. Na tretiranim površinama ne dozvoliti pristup domaćim životinjama najmanje 7 dana. Tretirana površina ne sme se obrađivati 21 dan.

MDK(mg/kg): 1,0 mg/kg – kupusnjače i salata; 0,5 mg/kg – ostale namirnice