NAČIN DELOVANJA:
Furore Super je sistemični (translokacioni) herbicid. Biljka ga brzo usvaja preko listova i transportuje do ostalih delova. Kreće se naviše i naniže u biljci. Sprečava sintezu masnih kiselina kod trava. Karakteristični simptomi su crvenilo koje prelazi u nekrozu i sušenje korova.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Koristi se za suzbijanje:

– jednogodišnjih uskolisnih (travnih) korova kao što su: divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), vrste iz roda Alopecurus spp., stršac obični (Apera spica-venti), ovas njivski (Avena fatua), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), korovsko proso (Echinochloa crus-galli), muhar zeleni (Setaria viridis), vrste iz roda Phalaris;

 

– višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense);

 

 

 

Primenjuje se u usevu:

 

1) Šećerne repe i suncokreta, kada su korovi u fazi 2 lista, pa do razvijenog prvog kolenca, u količini:

 

– 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (10-12 ml u 2-6 l vode na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova;

 

– 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (18-20 ml u 2-6 l vode na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova;

 

2) Soje, tretiranjem samo pre cvetanja useva, a kada su korovi u fazi dva lista, pa do razvijenog prvog kolenca u količini:

 

– 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (10-12 ml u 2-6 l vode na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova;

 

– 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (18-20 ml u 2-6 l vode na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova.

 

 

 

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 300 m od voda, uz utrošak vode 50-100 l/ha, a da brzina vetra ne prelazi 2 m/s.

DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
Manje količine preparata se primenjuju kada su korovi u fazi 2 lista, a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Obezbeđena vremenom primene preparata u šećernoj repi, soji i suncokretu.
NAPOMENA:
– manje količine preparata se primenjuju kada su korovi u fazi 2 lista, a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca.