Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PAPRIKA

0,4 – 0,6 % (40 – 60 ml u 10 l vode)

Preventivno tretiranje u zavisnosti od prisustva inokuluma i uslova za zaražavanje

JABUKA

0,15 – 0,3 % (15 do 30 ml u 10 l vode)

Preventivna tretiranja u vegetaciji do početka cvetanja (faze 03 – 57 BBCH-skale)

VIŠNJA,TREŠNJA

1,0 – 1,5 % (100 – 150 ml/100 l vode)

Pre kretanja vegetacije ili na samom početku vegetacije u fenofazama po BBCH skali 00-113

DELOVANJE: sprečava klijanje spora inhibirajući enzime koji učestvuju u procesu disanja (SH-enzime)

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača bakteriozne plamenjače lista paprike
(
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), prouzrokovača lisne pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

PREPORUKE I NAPOMENE:
ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (
dimetoat, dihlorvos), kao ni
kalcijum polisulfidom. Može biti fitotoksičan za biljke ako se primeni u uslovima
vlažnog i hladnog vremena. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Prskanje
useva paprike uz utrošak vode od 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m²), a prskanje ili
orošavanje zasada jabuke sa 1000 l/ha (10 l na 100 m²)