Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Jabuka

0,3 % (30 g u 10 l vode)

U vreme intenzivnog porasta i cvetanja (fenofaze BBCH skale 59-69)

DELOVANJE:

Fosetil-Aluminijum pripada grupi Fosfonata, deluje tako što inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju.

SPEKTAR DELOVANJA:

prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u zasadu jabuke.

PREPORUKE I NAPOMENE:

treiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije, bordovskom čorbom, fentin-acetatom i folijarnim sredstvima za ishranu bilja. Utrošak vode 1000 l/ha (ili 10 l na 100 m2). Način primene: prskanje ili orošavanje.