Problemi koje možete rešiti

  • Plamenjača vinove loze

    Plamenjača vinove loze

 

 

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju.

  • Primena u koncentraciji: 0,15-0,2%.
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: četiri puta
  • Karenca: 35 dana za vinovu lozu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FOLPAN 800 WDG”

Your email address will not be published. Required fields are marked