Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Pšenica

0,5 (5 ml na 100 m2)

Po pojavi prvih simptoma, a pred ostvarenje uslova za širenje oboljenja

Šećerna repa

0,25 (2,5 ml na 100m2)

Tokom intenzivnog porasta biljaka, po pojavi prvih simtoma, a pre ostvarenja uslova za širenje obolenja

DELOVANJE:

Fluoco deluje protektivno, kurativno i eradikativno. Inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj mnogih fitopatogenih gljiva, tj. nedozvoljava klijanje spora i porast micelije. Brzo se usvaja, prodire u sve delove biljke, a kreće se i translaminarno. Mehanizam je karakterističan za grupu triazola.

SPEKTAR DELOVANJA:

Fungicid sistemičnog delovanja, koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), crne rđe (Puccinia graminis), mrke rđe (Punccinia recondita), prugaste (P.hordei), sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S.nodorum), prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Brzo prodire u sve delove biljke, nezavisno od vremenskih uslova. Štiti u izvesnoj meri i novoizrasle delove. Primenjuje se jednom ili dva puta, zavisno, koliko je veliki infektivni potencijal i povoljni uslovi. Tretiranje se ponavlja za 2-3 nedelje, posebno važi za šećernu repu. Može se mešati sa drugim fungicidima i insekticidima.

Utrošak vode 200-400 l /ha. Sporo se degradira pod uticajem vode i sunca