Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,75 – 1,0 (7,5 – 10 g na 100 m²)

Tokom vegetacije (faze 11/54-81 BBCH skale), preventivno, pre sticanja uslova za primarnu zarazu

BRESKVA

0,75 – 1,0 (7,5 – 10 g na 100 m²)

Od pucanja lisnih pupoljaka (VVSN 01/03) pa do pojave zelenog tkiva (VVSN 09), a pre sticanja uslova za zaražavanje

DELOVANJE:

Fiesta je fungicid na bazi aktivne materije Ditianon iz grupe Hinona. Odlikuje se protektivnim i delimično kurativnim delovanjem ukoliko se primeni 48 sati nakon nastanka infekcije. Inhibira klijanje spora fitopatogenih gljiva delujući na aktivnosti SH-enzima te sprečava disanje gljivica. Ispoljava efikasno delovanje na veliki broj prouzrokovača biljnih bolesti voćnih vrsta, vinove loze i ukrasnog bilja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

PREPORUKE I NAPOMENE:

jedan od najpouzdanijih preparata u zaštiti jabuke u fazi mladih plodova. Dodro se vezuje za voštani sloj i nema spiranja kišom. Takođe vrlo efikasan za suzbijanje tafrine pred pucanje i otvaranje pupoljaka. Ne sme se mešati sa uljnim formulacijama, alkalnim i preparatima na bazi sumpora. Preparat odlikuje dugotrajno rezidualno delovanje. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U programu integralne zaštite, preporučuju se preventivni tretmani u intervalima 8 do 14 dana. Tretiranja izvesti sa utroškom vode od 1000 l/ha.