Klasa:Insekticidi
Opis:Nesistemični, selektivni insekticid (akaricid), namenjen za suzbijanje crvene voćne grinje u zasadu jabuke.
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Bifenazat
Formulacija:koncentrovana suspenzija
Delovanje:Bifenzat je selektivni akaraicid za suzbijanje fitofagnih grinja koji pripada grupi karbazata (IRAC: 20D). Inhibira transport elektrona u mitohondrijalnom kompleksu III, odnosno prenos elektrona na transportnom lancu na kompleksu III. Efikasnost se ogleda u brzom efektu na juvenilne stadijume i adulte fitofagnih grinja. Odlikuje ga i dugotrajno delovanje.
Karenca:14 dana – jabuka
Koncentracija:0,75-1 l/ha
Primena:jabuka
Pakovanje:1 l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FAROS”

Your email address will not be published. Required fields are marked