NAČIN DELOVANJA:
Aktivna materija spiroksamin, uz pomoć tebukonazola i triadimenola štiti gajene biljke od prouzrokovača bolesti i to kroz preventivno, kurativno i eradikativno delovanje. Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola. Deset minuta nakon aplikacije usvojena je 1/3, dok je za 3 sata usvojena 100 % količina preparata Falcon EC-460 od strane gajenih biljaka, tako da je onemogućeno spiranje kišom. Aktivne materije preparata Falcon EC-460 se sistemično raspoređuju u tretiranoj biljci.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Koristi se usevu/zasadu:

1) Pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Količina primene je 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2), od rane faze vlatanja pa do početka cvetanja (faza 61 BBCH skale), uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

 

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine;

 

2) Vinove loze za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator). Količina primene je 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml na 100 m2), tokom fenofaze intenzivnog rasta (13/53-81 BBCH skale), u zavisnosti od infekcionog potencijala patogena i uslova za zaražavanje, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2), maksimalan broj tretiranja na istoj površini je 4 puta u toku godine.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
vinova loza 21 dan, pšenica i ječam obezbeđena vremenom primene preparata.
NAPOMENE:
– upotreba preparata Falcon EC-460 se preporučuje na osetljivim sortama vinove loze i u rejonima pogodnim za razvoj pepelnice;

– ispitivanja su dokazala da ne postoji mogućnost  ukrštene  rezistencije sa preparatima na bazi triazola i strobilurina.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FALCON EC-460”

Your email address will not be published. Required fields are marked